Medicinalväxter

Medicinalväxter är växter som används som läkemedel, eller som man framställer läkemedel ur. Artepitetet officinalis har använts för att beteckna att en växt är officinell, det vill säga fanns med i de listor över växter som borde finnas tillgängliga i officinen (=apotekslokalen), till exempel Melissa officinalis (citronmeliss). Det är först sedan början av 1900-talet som medicinalväxternas tidigare framträdande roll vid botandet av sjukdomar och lindring av symptom har minskat till förmån för industriellt producerade läkemedel med syntetiska verksamma ämnen, vilka har kommit att dominera åtminstone i väst. I många länder vänder sig människor fortfarande till naturen för att hämta läkemedel mot mindre allvarliga åkommor, till exempel i Kina och Tyskland, där man länge har använt medicinalväxter.

Visa:
Sortera efter:
Alruna Medicinalväxter New

Alruna

Ingen annan växt än alrunan har väl ansetts ha så mycket övernaturlig kraft. Får en stor bladrosett ..

69,00kr
Belladonna Medicinalväxter New

Belladonna

Numer sällsynt medicinalväxt. Har även dekorativt värde med brunvioletta klockblommor, senare runda,..

29,00kr
Medicinalväxter, Blommor